JURIDISKT ANSVAR

Genom att besöka och använda bbu.biogenpro.se (”Hemsidan”) tillhörande Biogen Sweden AB, org. nr. 556​56​4-43​08, (”Biogen”) accepterar du följande villkor:

 

Immateriella rättigheter
All information, inklusive namn, logotyper och varumärken, som publiceras på Hemsidan, och rättigheterna till denna, tillhör Biogen eller används med tillstånd av rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på Hemsidan är, förutom för strikt enskilt bruk, förbjudet utan Biogen:s skriftliga medgivande.

 

Friskrivning
Biogen tillhandahåller information på Hemsidan i ”befintligt skick” och kan inte garantera att denna är korrekt, uppdaterad, fullständig eller aktuell. Eventuellt användande av information på Hemsidan sker helt på egen risk och informationen ska inte läggas till grund för något beslut eller någon handling. Hemsidan kan innehålla material delvis framtaget av forskare och experter fristående från Biogen. Informationen på denna Hemsida är endast avsedd att ge kunskap om hälsofrågor rörande multipel skleros. Informationen kan inte användas i stället för samtal med din läkare. Biogen frånsäger sig allt ansvar för, och har inga förpliktelser i förhållande till, informationen på Hemsidan eller information på annan hemsida med länk till eller från Hemsidan.

Biogen-50734 – 03/2022

 

Senast uppdaterad: 2022-04-04